Dự án phòng sạch Điện tử Tin học Viễn Sơn

I. Thông tin Chủ đầu tư: CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN Phòng sạch: Phòng [...]

Dự án Phòng sạch sản xuất thiết bị Y tế Koint

I. Thông tin Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y [...]

Dự án phòng sạch thực phẩm Food Royale Group

I. Thông tin Chủ đầu tư: FOOD ROYALE GROUP – CN LONG AN Phòng sạch: [...]