Chính Sách Bảo Mật của Suntech Cleanroom

1. Chúng tôi là ai

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Suntech Cleanroom, là đối tác của bạn trong việc cung cấp giải pháp phòng sạch và hệ thống phụ trợ cho nhu cầu sản xuất. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Chính sách bảo mật sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng, đối tác.

2. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Bình luận của bạn sau khi được chấp thuận, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

3. Media

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

4. Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

5. Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

6. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty, và các thông tin liên quan đến dự án của bạn.

7. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, cung cấp dịch vụ, và hỗ trợ bạn trong các dự án liên quan đến phòng sạch và hệ thống phụ trợ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và sự kiện của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

8. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi thực hiện biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ. Chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn.

9. Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong chính sách này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

10. Truy Cập Và Sửa Đổi Thông Tin

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện điều này.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@pssuntech.com

Hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ, vì vậy xin vui lòng kiểm tra lại để cập nhật thông tin mới nhất.